> Tradiční karate

Slavomír Svoboda - rozhovor

21. 2. 2014 |Václav Šolc

Aktuální rozhovor s předsedou ČUBU a ekonomem Českého Svazu karate panem Slavomírem Svobodou. Otázky převážně na novinky ve svazu a pořádání soutěží.

Pane Svoboda, chtěl jsem se zeptat, jsou v oblasti Českého svazu karate novinky, z pohledu Vaší funkce, které by mohli čtenáře zajímat?

Český svaz karate je poměrně velká stabilizované organizace, takže příliš výrazných novinek se zde neobjevuje a to už jenom z pohledu nutnosti dodržovat příslušné mezinárodní protokoly Evropské a světové federace a podmínky platící pro národní svazy v ČR. Snad jenom jedna zajímavost. Nejedná se o novinku, ale Evropská federace vypisuje závody na úrovni mládeže, které jsou do 15 let, avšak dle pravidel v ČR tyto závody nejsou oficiálně uznány jako ME nebo MS. Proto na ně svaz nesmí použít finanční prostředky ze státního rozpočtu. A to je i důvod, proč si tyto závody musí závodnici hradit sami. Největší novinky jsou v oblasti přípravy soutěžního kalendáře, ale to se dostáváme do dalšího bodu.

ČUBU v čele s Vámi začala pořádat soutěže. Máme před sebou prvé kolo Národního poháru mládeže v Praze. Co Vás k tomu vedlo? Máte zde i zajímavé motivační odměny.

V Českém svazu karate se připravoval téměř rok nový projekt na pořádání soutěží, a to hlavně pro mládež, který by měl být z větší části financován jak z prostředků grantů, tak z prostředků sponzorů a vlastních. Celá myšlenka je v tom, že pořadatel, nikoliv svaz ani Česká unie bojových umění, ale výhradně pořadatelé, kteří pořádají vybrané závody, obdrží z tohoto programu servisní zajištění. Původní návrh byl v následujícím složení. Technická skupina svazu zajistí servis všem pořadatelům soutěže:

a) Doveze do haly 6 tatami. 
b) Doveze veškerou výpočetní techniku na 6 tatami včetně nových ukazatelů. 
c) Dodá do haly ozvučení. 
d) Zajistí přímý přenos prostřednictví webové TV, hlavně finálových zápasů. 
e) Zajistí ceny – poháry, medaile, diplomy. 
f) Zajistí stupně vítězů a celý ceremoniál předávání cen. 
g) Uhradí veškeré náklady na rozhodčí, což je 90 000,- Kč na každé závody. 
h) Hradí náklady na zdravotní zabezpečení cca 9 000,- Kč 
i) Zajistí obsluhu výpočetní techniky – zapisovatele na zápasišti. 
j) Zajistí on-line registraci a přihlášení na závody a vybírání startovného. 
k) Součástí registrace bude i registrace trenérů – coaches, což je v souladu s mezinárodními pravidly a na všech významných soutěžích WKF je podmínkou, aby na zápasiště mohly být přítomné pouze kvalifikované osoby a jejich počet byl v souladu s pravidly. Tato licence je zpoplatněna 50,- Kč na rok a v roce 2014 je přenosná, tzn., že si ji v oddíle může půjčovat libovolný počet trenérů. Oddíl si může zakoupit i větší počet těchto licenci, avšak na každé zápasiště by měl být připuštěn pouze držitel této licence a to pouze v počtu osob v souladu s platnými pravidly. Běžně se stává, že na zápasiště s jedním závodníkem přijde 6 doprovodných osob. Chceme-li, aby si závodníci zvykali na platná pravidla, je podmínkou, aby tyto pravidla dodržovali již v žákovských kategoriích. Všichni ostatní fandové zůstávají v hledišti. Pak se může stát, že při postoupení závodníka do juniorské kategorie dochází ke konfliktům, protože byl zvyklý, že ho na tatami doprovázel neomezený počet příznivců. 
l) Svaz zajistí pořadateli finanční prostředek na soutěž. Tím jsou myšleny převážně nálady na halu. 
m) Ostatní příjmy z grantů měst a obcí nebo příjmy reklamní jsou příjmy pořadatele.

Povinnosti pořadatele: 
a) Zabezpečit halu 
b) Rozestavět tatami a zápasiště 
c) Stupně vítězů 
d) Poskytnou pořadatelskou služby v průběhu závodů v hale 
e) Zabezpečit přítomnost lékaře a zdravotní personál (je hrazen technickou skupinou)

Závěrem: Vzhledem k velké nelibosti některých osob v Českém svazu karate, a to opravdu nevím z jakého důvodu, byly rozesílány urážlivé maily, které dokonce byly zaslány i jednomu z našich hlavních pořadatelů, který na základě těchto urážek odstoupil od sponzorské smlouvy. Tím nám vznikla ztráta 600 000,- Kč. Z tohoto důvodu se bude konat 8. 3. 2014 kalendářní kongres s pořadateli závodu, kde bude tento projekt znovu předložen, a budou se uzavírat jednotlivé smlouvy, kde může pořadatel vyjádřit svůj zájem nebo nezájem o tuto spolupráci. Původní návrh byl uzavřít smlouvu se svazem a zabezpečit výše uvedený servis na všech mistrovských mládežnických soutěžích včetně MČR a v následujícím roce přejít i do soutěží seniorských. Podobná smlouva je uzavřena se svazem JKA. Začíná se se spolupráci s Českou asociaci tradičního karate a s Českou federaci tradičního karate Fudokan a se svazem Shikon Budokai ČR. Jedině, kde se tento program střetl s částečnou nevolí, je Český svaz karate. Avšak toto není v žádném případě problém. Tento projekt se prostě u Českého svazu karate dá velmi jednoduše zrušit, protože zájem z ostatních svazů je poměrně velký. Jedná se o statisícové částky, které by tímto přišly na zkvalitnění vybraných mistrovských soutěžích. V žádném případě to není dogma nebo něco, co výkonný výbor autoritativně prosazoval. Proto bude výše uvedená schůzka, kde si každý pořadatel řekne, zda tento servis chce nebo ne. Mrzí mě, že není možno uzavřít smlouvu s národním svazem, ale budou se muset uzavírat smlouvy s jednotlivými pořadateli. Na závěr se nejedná, že by Česká unie bojových umění pořádala tyto závody. Je pouze jedním z více účastníků tohoto projektu. Do tohoto projektů vkládá své vybavení – tatami, dopravní prostředky a jiné.

Máme za sebou Mistrovství Evropy karate mládeže, kde česká reprezentace nezískala žádnou medaili. Jak se díváte na tento výsledek?

ME a MS mládeže - jak jsem již shora uvedl, že ME mládeže není oficiálně uznaná mezinárodní soutěž v ČR, je velmi složité tuto činnost jakkoliv podporovat a to z toho důvodu, že nelze na tuto činnost použít státní prostředky nebo grantové prostředky, protože kdo tak činní, činní špatně z důvodů, že uvádí, že tato soutěž je oficiální ME nebo MS. Statut pro ME a MS vydává MŠMT a pro tyto žákovské soutěž tento status není vydán. Co se týče výkonnosti, tam jsem přesvědčen, že by Vám kvalifikovanější odpovědi řekla komise reprezentace. Já mohu pouze být smutný z toho, že nemáme umístění, které bychom si přáli.

Jaký je Váš názor na mnoho organizací v karate? Přikláněl by jste se myšlence, aby byla pouze jedna světová federace?

Větší množství organizací provozují bojové sporty nebo různé druhy karate. Byl jsem u řady jednání za posledních 20 let ve snaze prosadit karate jako olympijský sport. Na těchto jednáních jsem nebyl jako zástupce Českého svazu karate, ale na základě svého jmenování v jiné oblasti. Mohu k tomu pouze říct, že je mi to nesmírně líto, ale po pravdě, že se stane karate olympijský sport, je velmi nepravděpodobné. I kdybychom si to všichni toužebně přáli, brání nám k tomu především dvě zásadní skutečnosti. Olympijské sporty jsou zpravidla ve světě jednotné. Fotbalový svaz v ČR existuje jen jeden, taktéž světová nebo evropská federace je jen jedna, a to samé platí pro atletiku, cyklistiku a jiné a jiné olympijské sporty. Měl jsem možnost být i u vstupních protokolů při přípravě olympiádě v Číně, kde jsme si dělali velké naděje, kde by se mohlo dostat karate aspoň? jako ukázkový sport. Přes veškerou snahu mezinárodního Olympijského výboru vytvořit jednotnou silnou světovou federaci karate, která by přes velkou roztříštěnost světových federací mohla vyniknout, se nikdy nepovedla. Poslední dva lidé, kteří se o to snažili, byl představitel tradičního karate sensei Nishiayama a představitel WUKO dnešního WKF Jaqus Delcourt. Tyto organizace se však nikdy nedohodly na spolupráci. V současné době existuje více jak 100 světových federací, které jsou si velmi podobné, co se týče své početní velikosti, i počtem zúčastněných států. Olympijský výbor nikdy nepřipustí, aby byla diskuze o tom, která světová federace zastupuje daný sport. Dobu, o které já hovořím, byly 70. a 80. léta, kdy na základě výrazných politických změn ve světě bylo možno do tohoto prostoru vstoupit. Nakonec se to na základě dalších politických aspektů podařilo Taekwondo WTF, přesto že existuje Taekwondo ITF. My jsme toto období nevyužili, a proto do toho vstoupil jiný subjekt. Pravděpodobné sjednocení světových federací vidím jako naprosto nereálnou a neuskutečnitelnou. I v této oblasti existuje řada organizací, které si vzaly za příklad ČUBU. Jezdili jsme s Ing. Ondřejem Musilem představovat organizaci, ale bohužel vždy to skončilo na tom, že se objevila další organizace, která opět tento projekt zkopírovala a pokusila se o totéž. Takže zase dochází k roztříštěnosti na mezinárodni úrovni. 
A druhý bod, který je velmi složitý pro nově přistupující sporty, je mezinárodní generální reklamní partner – sponzor. Každý nový přistupující sport by měl mít svého tzv. mecenáše, ale jak je Vám jistě známo, žádná současná federace nemá takového výrazného obchodního partnera. V mnoha případech se v této oblasti preferují menší partneři anebo partneři, kteří jsou jakkoliv zainteresováni z řad bývalých karatistů. Porovnejte si rozpočet světové federace s rozpočtem federací olympijských sportů a bude tam chybět výrazná položka příjem z reklamy anebo tato položka bude zanedbatelná.

Nyní probíhají Zimní Olympijské hry v Soči. Také je sledujete? Pokud ano, jaký sport preferujete? Když už se bavíme o Olympiádě, věříte, že karate bude patřit mezi Olympijské sporty?

Nejsem příliš velký příznivec zimních sportů. V hale, kde jsem strávil většinu svého života, nesněží. Ale jako každý Čech fandím hokeji a bedlivě sleduji naše reprezentanty a doufám v jejich úspěch. Současné olympijské hry nám však vzaly vysněné naděje. Ze začátku se snad dalo opravdu říci, že stížnosti na kvalitu ledu nebyly jenom od nás, ale i ostatních hokejistů a tak se dá i pochopit, že si nemohli zvyknout. Sice nás může potěšit výhra nad Slováky, ale když už máme za sebou utkáni s USA, může být letošní vystoupení na Olympijských hrách našich hokejistů pro mnoho fanoušků zklamáním, protože si zvykli, že naši hokejisté sbírají jen medaile. Pravda je, že vyhrát medaili je těžké a její obhájení ještě těžší. Žijeme stále v myšlenkách Nagano, ale poslední dvě olympiády dokazují, že přestože máme vynikající hokejové jedince, jako tým se nedokážeme více prosadit.

Závěrem: 
Z vlastního pohledu můžu poznamenat, že mě těší zájem děvčat o karate. Když zavzpomínáme na dřívější ročníky, kdy byla v oddíle jedna seniorka a jedna juniorka, jsou dnes ženy zastoupeny stejně jako muži a to nejen mezi závodnicemi, ale i mezi úspěšnými trenéry. I toto považuji za velký úspěch při rozvoji karate. V současné době se připravuje nový program pro tzv. Branou bezpečnostní složku, protože řada lidí si uvědomila, že armáda má poloviční stavy oproti policii a to ještě drtivá její část je v zahraničí. V případě jakýchkoliv živelných pohrom, teroristických útoků a jiných začíná v našem státě chybět složka, kterou by mohl stát na tyto skutečnosti povolat a nasadit, neboť v dalších generacích neprobíhá vojenský výcvik. Proto si myslím, že tento projekt, který funguje v jiných státech tzv. národní gardy, civilní zálohy a jiné, je projekt, který se v našem státě musí dál rozvíjet. Ať už se tento orgán bude jmenovat jakkoliv, Určitá skupina lidí musí být připravována určitá skupina lidí jak vědomostně, tak materiálně na případné nasazení pro pomoc ostatním občanům. Vše objímající současná ekonomika nám i decimuje stavy dobrovolných hasičů, kteří mají v mnoha případech ve svých garážích historické unikáty místo moderní techniky připravené k použití a to je přesně ta oblast, kde by naši karatisté, kteří jsou dobře vytrénování a i zvyklí na jakousi formu velení (vedení trenérem), mohli v tomto novém programu najít své výrazné uplatnění. Jsem přesvědčen, že karate není jen sport, ale i životní postoj a světový názor. Jen mě mrzí jeho velká roztříštěnost jak v ČR, tak i ve světě. Podle posledních reakcí musím říci, že se to týká i samotného svazu karate.

Děkuji za rozhovor!

Sdílet článek

Další články z kategorie

Novinky

Karate-info v novém

1. 11. 2018

A je to tu. Nejpopulárnější a nejnavštěvovanější internetový zpravodajský server o karate v České a Slovenské republice je zpět. Nyní ve zcela novém designu, s novou redakcí a novým provozovatelem.

Seniorský šampionát karate v Příbrami

18. 2. 2015

Všichni závodníci, dychtící po titulech Mistrů ČR v kategoriích nad 18, do 21let (U21) a Masters si dali dostaveníčko ve Sportovní hale v Příbrami.

22. Karate Kid Cup s mezinárodní účastí

28. 12. 2014

Reportáž z turnaje karate Kid Cup.

Filip Miler - rozhovor

29. 9. 2014

Přinášíme rozhovor s úspěšným závodníkem, trenérem a předsedou velkého českého klubu karate Filipem Milerem.

Mladí karatisté míří na šampionát do Japonska, spoléhají na sponzory

11. 9. 2014

Na mistrovství světa v karate do Tokia na začátku října odletí tři mladí karatisté z Děčína a České Lípy.

Den Ostravského Karate

27. 8. 2014

Masarykovo náměstí v Ostravě, 5. září 2014 - toto je místo a datum, které by měl mít v kalendáři zapsáno snad každý karateka v ČR. Bude se totiž konat Den ostravského karate!

NP karate mládeže 2.kolo 2014 - reportáž

17. 6. 2014

Reportáž z národního poháru karate mládeže 2.kolo 2014.

14 medailí z Hungarian Tatami Karate Cup 2014

5. 3. 2014

Reportáž z turnaje Hungarian Tatami Karate Cup 2014, kde TJ Karate Č.Budějovice vybojoval 14 medailí!

Functional Karate Training BOSU - video

9. 8. 2013

Video od autorů Jakub Debrecenyi a Filip Saidl v podání jak využít karatistický trénink na cvičební pomůcce BOSU.

Info Presidenta ČSKe 7/2013

5. 8. 2013

Reakce na podnět předsedy KK ČAUS Petra Vrbíka v článku na serveru Karate-info ze dne 30.7.2013.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace